kunst en ontmoeting 2020 wordt 2021

Wij hebben helaas moeten besluiten om Kunst en Ontmoeting te verplaatsen naar 11, 12, 18 en 19 september 2021.

We vinden het vreselijk jammer en waren al goed op dreef met de voorbereidingen en enthousiast over de variatie aan kunstwerken en kunstuitingen die er zouden komen. De corona pandemie gooit dit jaar echter roet in het eten. Weliswaar vindt er stap voor stap enige versoepeling plaats van onze `intelligente lockdown`, maar de signalen dat het alsnog mis kan gaan en er opnieuw beperkingen worden opgelegd zijn er ook nog steeds.  Hoe de vlag er begin september bij hangt valt daarom nu moeilijk in te schatten.

We vinden het belangrijk dat de kunst goed tot zijn recht komt, maar ook dat deelnemers en bezoekers elkaar op een ontspannen wijze kunnen ontmoeten. Dat laatste lijkt toch nog erg ongewis en de ervaring leert dat zeker op de zondagen het zo druk kan zijn, dat het lastig wordt de “anderhalve meter” in acht te nemen. Handen schudden is er natuurlijk niet bij, maar ook het genieten van een drankje en een hapje en bijpraten zal allemaal niet vanzelf gaan. En om de bostuin in anderhalve meter zones in te richten lijkt ons ook geen aantrekkelijke optie.

We hebben in de afgelopen weken steeds gedacht, of misschien tegen beter weten in gehoopt, dat we toch nog een positieve beslissing zouden kunnen nemen. En dat kunst en ontmoeting 2020 een soort seizoensopening na de zomerperiode zou kunnen zijn. Maar helaas is dat volgens ons te ongewis.

We gaan er vanuit dat we in 2021 de kunstenaars die al hadden toegezegd alsnog de gelegenheid bieden te exposeren en hopen u dan in onze bostuin te ontmoeten.

We wensen iedereen alle goeds in deze onzekere en lastige tijden. Hoop doet leven en creativiteit biedt inspiratie en houvast.

Mill, 11 mei 2020

Trudy Geurtsen en Peter Beijers

One Response to “kunst en ontmoeting 2020 wordt 2021

  • Jammer, elk jaar kom ik graag naar de Antillenweg in Mill.
    Indrukwekkende kunst in een fantastische ambiance.
    In goede gezondheid tot 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*